بازدید فرمانده سپاه از پایگاه بسیج شهید کاظمی نژاد

بازدید فرمانده سپاه شهرستان پاکدشت(جناب سرهنگ امجدی)و هیئت همراه از پایگاه بسیج شهید کاظمی نژاد