تقدیر از بسیجیان گلزار پایین به مناسبت هفته بسیج

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از بسیجیان سطح روستا با حضور ائمه محترم جماعت، اعضای محترم شورای اسلامی گلزار پایین، دهیار محترم و معتمدین روستا