حضور روستاهای گلزار در جمع روستاهای منتخب کشور

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان پاکدشت ٢٩ آبان رویداد تعالی حکمرانی روستا “تکام” با هدف معرفی طرح ها و برنامه های روستاهای منتخب کشور در عرصه توانمند سازی و کارآفرینی مردم پایه با حضور وزیر کشور، استانداران، بخشداران، دهیاران، اعضای شورای اسلامی روستا، در سالن همایش های وزارت کشور برگزار گردید.

فکری در حاشیه این رویداد اظهارداشت: پایداری، اقتصاد پویا، استفاده از ظرفیت‌ها، توسعه و محرومیت‌زدایی از روستا، بهبود وضعیت رفاهی و بهداشتی، ارتقای وضعیت اشتغال‌زایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های طبیعی جزو مهم‌ترین مزیت‌های مهاجرت معکوس روستاییان از شهرها به روستاست.

وی افزود: روستاهای هدف گردشگری گلزار با ایجاد ۶٠٠٠ هزار موقعیت شغلی به صورت مستقیم و ١۶ هزار موقعیت شغلی به صورت غیر مستقیم پیشتاز در عرصه کار آفرینی و تولید می باشد.

شایان ذکر است شهرستان پاکدشت به عنوان پایتخت گل و گیاه کشور شناخته شده و روستاهای هدف گردشگری گلزار با ۴۷۰ هکتار سطح زیر کشت که به صورت مجوز گلخانه ای و بیش از ۱۳ هکتار در فضای آزاد مشغول به تولید گل و گیاه می باشند.