عملیات لکه گیری آسفالت روستای گلزار پایین انجام شد

به گزارش روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی روستای گلزار پایین، مجتبی جوادی دهیار گلزار پایین از اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در سطح روستا خبر داد.

وی افزود: بنا بر نیازسنجی کارشناسی و اولویت بندی ها و درخواست های مردم، لکه گیری آسفالت، رفع نقاط آبگیر، پر کردن چاله ها در خیابان های اصلی و فرعی و معابر و کوچه های سطح روستا اجرا شد.