منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی گلزار پایین معرفی شدند

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم روستای گلزار پایین تابع بخش مرکزی شهرستان پاکدشت می رساند با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و نتایج شمارش آرا نامزدهای انتخابات به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:
۱- جعفر بنایی مبارک آبادی نام پدر حسین دارای ۴۹۱ رای
۲- علی بنایی پناه نام پدر امرالله دارای ۳۷۰ رای
۳- رضا بنایی مبارک آبادی نام پدر نجفعلی دارای ۲۸۳ رای
۴- سعید احمدی نام پدر مسلم دارای ۲۱۸ رای
۵-علیرضا جمشیدی نام پدر کیامرز دارای ۱۶۷ رای