هیئت رئیسه شورای اسلامی روستای گلزار‌پایین تعیین شد

به گزارش روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی گلزارپایین، در راستای اجرای ماده ۳ و ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۱ آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستا، انتخابات هیئت رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی روستای گلزار‌پایین از توابع بخش مرکزی شهرستان پاکدشت با حضور مهندس خانی بخشدار مرکزی برگزار شد.

در این انتخابات که با رأی‌ گیری مخفی اعضا انجام‌ شد؛ جعفر بنایی به عنوان رییس، علی بنایی نایب رییس و رضا بنایی، سعید احمدی و علیرضا جمشیدی به‌عنوان منشی انتخاب شدند.