گزارش صداوسیما از حضور گروه‌های جهادی پاکدشتی در فیروزکوه برای بازسازی مناطق آسیب دیده