گلباران مزار شهدای امامزاده ابراهیم(ع) به مناسبت هفته امامت و ولایت

به گزارش روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی گلزار پایین، به مناسبت هفته امامت وولایت مزار شهداء واقع در امامزاده ابراهیم با حضور امام جمعه محترم بخش شریف اباد حجت الاسلام خداپرست، رئیس دادگاه بخش جواداباد ورامین آقای بنایی، امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل حاج شیخ محمد خداپرست و امام جماعت مسجد حجت بن الحسن شیخ علی نظری، رئیس پایگاه بسیج شهید کاظمی نژاد آقای جمشیدی و اعضای شورای اسلامی گلزار پایین وخانواده محترم شهداء و جمعی از مردم گلباران شد.