گزارش اخبار شبکه تهران از روستای گردشگری گلزار

گزارش اخبار شبکه تهران از روستای گردشگری گلزار

روستای گردشگری گلزار

با نزدیک شدن به عید نوروز روستای گردشگری گلزار در تدارک بهار و میزبانی از مسافران نوروزی است. روستای گردشگری گلزار در ورودی کویر ، بهشت خدا بر روی زمین است. روستایی زیبا ، با گل های زیبای بهاری ، که با تنوع زیادی که دارد میتواند پاسخگوی هر نوع سلیقه ای باشد. روستای گلزار با تنوعی بیش از ۳۰۰ نوع گیاه زینتی برای عرضه به مسافران نوروزی و با شهرتی جهانی در تولید گل و گیاه پذیرای مسافران نوروزی است.